Zaniedbania w obowiązkach lekarskich

lek na astmę bez recepty Infanrix

Zawód lekarza wymaga nie tylko ciągłego dokształcania się, ale także wypełniania wielu obowiązków administracyjnych. Jednym z nich jest prowadzenie dokumentacji medycznej. Każdemu pacjentowi, który udaje się po poradę lekarską, zostaje założona kartoteka, w którym opisywane są jego schorzenia, daty wizyt czy przepisywane leki. Stanowi to tzw. historię chorób pacjenta. Bardzo ważne, żeby cała dokumentacja medyczna była prowadzona w sposób rzetelny. Dzięki temu można będzie określić postępy w leczeniu pacjenta bądź ustalić przyczynę ewentualnych komplikacji. Niewłaściwie prowadzona dokumentacja medyczna, może zatem stanowić utrudnienie w postawieniu prawidłowej diagnozy.

Błędem jest także postawienie diagnozy bez przeprowadzenia badań diagnostycznych, które mogłyby ustalić przebieg choroby oraz stopień jej zaawansowania. Lekarz powinien pamiętać, że w przypadku trudności diagnostycznych bądź niepewności odnośnie jej, musi zlecić badanie dodatkowe lub wypisać skierowanie do lekarza specjalisty.

Osobną kategorią jest nieuprzejme lub lekceważące podejście do chorego, a także do jego rodziny. Lekarz ma obowiązek udzielenia informacji o stanie zdrowia chorego. Wymagane jest, aby zrobił to w sposób zrozumiały dla pacjenta. Lekarz powinien cierpliwie odpowiadać na wszelkie zadawane mu pytania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *