content top

Po czym poznać dobrego lekarza?

Po czym poznać dobrego lekarza?

Niemal każdy chory, które udaje się do lekarza, oczekuje natychmiastowej oraz skutecznej pomocy. Z tego powodu bardzo ważny jest wybór odpowiedniego lekarza. Niekiedy pacjenci dość często zmieniają lekarzy. Powodem jest niezadowolenie ze świadczenia przez nich usług medycznych, jak również nieuprzejme traktowanie. Jak zatem wybrać dobrego lekarza?

Czytaj dalej

Zaniedbania w obowiązkach lekarskich

Zaniedbania w obowiązkach lekarskich Integrilin2

Zawód lekarza wymaga nie tylko ciągłego dokształcania się, ale także wypełniania wielu obowiązków administracyjnych. Jednym z nich jest prowadzenie dokumentacji medycznej. Każdemu pacjentowi, który udaje się po poradę lekarską, zostaje założona kartoteka, w którym opisywane są jego schorzenia, daty wizyt czy przepisywane leki. Stanowi to tzw. historię chorób pacjenta. Bardzo ważne, żeby cała dokumentacja medyczna była prowadzona w sposób rzetelny. Dzięki temu można będzie określić postępy w leczeniu pacjenta bądź ustalić przyczynę ewentualnych komplikacji. Niewłaściwie prowadzona dokumentacja medyczna, może zatem stanowić utrudnienie w postawieniu prawidłowej diagnozy.

Błędem jest także postawienie diagnozy bez przeprowadzenia badań diagnostycznych, które mogłyby ustalić przebieg choroby oraz stopień jej zaawansowania. Lekarz powinien pamiętać, że w przypadku trudności diagnostycznych bądź niepewności odnośnie jej, musi zlecić badanie dodatkowe lub wypisać skierowanie do lekarza specjalisty.

Osobną kategorią jest nieuprzejme lub lekceważące podejście do chorego, a także do jego rodziny. Lekarz ma obowiązek udzielenia informacji o stanie zdrowia chorego. Wymagane jest, aby zrobił to w sposób zrozumiały dla pacjenta. Lekarz powinien cierpliwie odpowiadać na wszelkie zadawane mu pytania.

Czytaj dalej

Cechy dobrego lekarza

Cechy dobrego lekarza

Z opieki lekarskiej korzystamy w przypadku różnych zdarzeń, takich jak choroby zakaźne czy przewlekłe. Zawód lekarza zalicza się do jednych z najbardziej stresujących i odpowiedzialnych. Lekarzowi często towarzyszy także zmęczenie, związane z ilością przepracowanych godzin czy z tzw. trudnymi przypadkami. Zawsze jednak lekarz ma obowiązek udzielenia pomocy medycznej.

Czytaj dalej

Czy lekarz powinien się dokształcać?

Czy lekarz powinien się dokształcać?

Każda osoba, która chce zostać lekarzem, musi obowiązkowo ukończyć sześcioletnie studia medyczne. Podczas nich, studenci zdobywają wiedzę z takich dziedzin, jak fizjologia, anatomia, fizyka czy chemia. Wielu określa studia medyczne jako bardzo trudne. Osoby, pragnące zostać lekarzami powinny posiadać umiejętność analitycznego i logicznego myślenia, łatwość zapamiętywania.

Czytaj dalej

Błędy w sztuce lekarskiej

Błędy w sztuce lekarskiej

Lekarz codziennie styka się z różnymi pacjentami, cierpiącymi na mniej lub bardziej typowe schorzenia. Czasem, na skutek zaleceń lekarskich, u pacjenta dochodzi do pogorszenia stanu zdrowia lub braku poprawy. Niekiedy spowodowane jest to błędem w sztuce lekarskiej. Najczęściej są to błędy diagnostyczne, które polegają na postawieniu niewłaściwej diagnozy oraz zastosowaniu nieprawidłowego sposobu leczenia.

Czytaj dalej
content top