Błędy w sztuce lekarskiej

augmentin informacja dla pacjentów groźna żółtaczka wszczepienna typu c zidentyfikowana została w 1989 roku Oxazepam 10mg

Lekarz codziennie styka się z różnymi pacjentami, cierpiącymi na mniej lub bardziej typowe schorzenia. Czasem, na skutek zaleceń lekarskich, u pacjenta dochodzi do pogorszenia stanu zdrowia lub braku poprawy. Niekiedy spowodowane jest to błędem w sztuce lekarskiej. Najczęściej są to błędy diagnostyczne, które polegają na postawieniu niewłaściwej diagnozy oraz zastosowaniu nieprawidłowego sposobu leczenia.

Przyczyną tego rodzaju błędów lekarskich jest niewystarczające zapoznanie się z problemem pacjenta, brak podstawowych badań diagnostycznych, które umożliwiłyby wykrycie choroby. Niekiedy tego rodzaju błędy nie powstają na skutek zaniedbań lekarza. Dotyczy to zwłaszcza konieczności zdiagnozowania choroby za pomocą nowoczesnego sprzętu. Nie wszystkie placówki medyczne mogą być w niego wyposażone, wobec czego lekarz na podstawie doświadczenia i obserwacji, musi podjąć decyzję o dalszym leczeniu.

Zdarza się, że dana choroba nie jest dostatecznie poznana przez lekarzy lub może być bardzo rzadka. To również przyczynia się do różnego rodzaju utrudnień, które mogą spowodować brak rezultatów. Z tego powodu bardzo istotne jest regularne dokształcanie się przez lekarzy poprzez np. udział w konferencjach czy czytanie specjalistycznej literatury. Równie ważne jest indywidualne podejście do każdego pacjenta, nawet jeśli cierpi na popularną chorobę. Często bowiem to samo schorzenie wymaga zastosowania odmiennego sposobu leczenia. W ten sposób można ograniczyć wszelkie błędy w sztuce lekarskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *